Η Spiral Media ανέλαβε την οργάνωση και σχεδίαση του stop-motion promo για τα προϊόντα των orphans1618.