Βιντεοσκόπηση του event για τη δημιουργία graffiti στο μαγαζί Dude

filming editing | Spiral Media