Βιντεοσκόπηση του event με το live των Smith N Weston

Βιντεοσκόπηση του event για τη δημιουργία graffiti στο μαγαζί Dude

filming editing | Spiral Media

Dude 4 years