Η Spiral Media ανέλαβε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Ξενώνα Ηως όπως επίσης και μία σύντομης παρουσίασης με γραφικά τους ενός λεπτού